İş Başvuru Formu
Açık Pozisyonlar
İnsan Kaynakları Politikamız

Eminevim’in temelini oluşturan Elbirliği Sistemi güzel bir dayanışma örneği olan altın günü sistemi esasına dayanmaktadır. Sistem değişik gelir grubunda bulunan insanlar arasında bir denge oluşturmuş, küçük birikimler ekonomiye kazandırmıştır. Sosyal yönüyle insanlar arasında eski adetlerimizden olan imece usülünün canlanmasını ve bir sosyal destek mekanizmasının hayata geçirilmesini de sağlamıştır.

Temel ilke ve değer olarak güven ve dayanışmadan taviz vermeyen Eminevim, o günden bu güne yaklaşık 200 binden fazla aileyi, otomobil ve ev hayaline kavuşturmuştur. Bunun yanında nice insanımızın iş kurmasına yardımcı olmuştur. Var olma nedenimiz, konfor olmaktan çıkıp asıl ihtiyaçlardan olan otomobil ve ev alımını kolay hale getirmektir. Eminevim olarak hayalimiz "ev almak isteyen herkesin uğrayacağı ilk adres" olmaktır.

30 yıldan uzun süredir faaliyet göstermekte olan Eminevim’de İnsan Kaynakları yönetimi hedef olarak vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için katma değer sağlayan insan kaynakları stratejileri geliştirip bunları uygulamayı amaçlamaktadır.

Eminevim İK politikası ve uygulamaları; iş stratejilerine uygun ve gerekli performansı destekleyecek yetkinlik ve becerileri oluşturmaya yönelik olarak tanımlanmış ve bu paralelde yönetilmektedir. İnsan kaynakları yönetiminde, Eminevim değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, katma değer oluşturan, yenilik ve değişimin parçası olmaya istekli çalışanlar ve ekipler oluşturulmasını hedeflemektedir. İK uygulamalarımız piyasa koşulları çerçevesinde şirketin hedeflerine, ihtiyaçlarına yönelik esneklik sağlayacak şekilde belirlenir ve gözden geçirilir.

İşe Alım

Gelişmekte olan yapımız içinde işe alım sürecimiz; kurum kültürümüze ve belirlenen pozisyonların beceri ve yetkinliklerine uygun adayların seçimi ve yerleştirilmesini kapsamaktadır. Bu süreçte öncelikli hedefimiz hem yaptıkları işte hem de bulundukları ekiplerde geleceğin liderlerini yetiştirmektir.

İşe alım sürecimiz adayların ilanlarımıza başvurması ile başlamaktadır. Açık pozisyonlarımız Kariyer.net ile SecretCV’de yayınlanmaktadır. Adaylar işe alım portalleri üzerinden ve şubelerimizde yer alan iş başvuru formunu doldurarak uygun buldukları pozisyonlara başvurularını yaparak bize iletebilirler. Bundan sonraki süreçte başvurular İşe Alım ekibi tarafından ön değerlendirme sürecinden geçirilir. Ön değerlendirme sürecinden geçen adaylar; uygunluklarına göre mülakat, kişilik envanteri ve referans kontrolü aşamalarından geçmektedirler.